Proizvodi uljane repice

Za tehničku upotrebu, proizvodnju hrane za kućne ljubimce i hrane za životinje, đubriva i hrane i upotrebe u industriji fermentacije. Sve analize su samo indikacije i mogu se menjati bez prethodnog saveta. DMH ne garantuje navedene vrednosti.

BrProizvod / Jezik/ BrojAnalysisTehnička upotreba Hrana za životinje / prehranaĐubrivo Hrana Fermentacija
4NON GMO ulje kanola repice - EN-DMH-P9pdf-EN