Melase

Za tehničku upotrebu, proizvodnju hrane za kućne ljubimce i hrane za životinje, đubriva i hrane i upotrebe u industriji fermentacije. Sve analize su samo indikacije i mogu se menjati bez prethodnog saveta. DMH ne garantuje navedene vrednosti.

BrProizvod / Jezik/ BrojAnalize Tehnička upotreba Hrana za životinje / prehranaĐubrivo Hrana Fermentacija
2Melasa šećerne repe - stočni kvalitet - EN-DMH-A1Tupdf-EN
2Melasa šećerne repe - stočni kvalitet - DE-DMH-A1Tupdf-DE
4Melasa šećerne repe za proizvodnju kvasca -DE-DMH-CH1F44pdf-DE
8Organska melasa šećerne trske - EN-DMH-P1pdf-EN