Proizvodi od suncokreta

Za tehničku upotrebu, proizvodnju hrane za kućne ljubimce i hrane za životinje, đubriva i hrane i upotrebe u industriji fermentacije. Sve analize su samo indikacije i mogu se menjati bez prethodnog saveta. DMH ne garantuje navedene vrednosti.

BrProizvod Analize Tehnička upotreba Hrana za životinje / prehranaĐubrivo Hrana Fermentacija
1Visokoproteinska suncokretova sačma 46% proteina pdf-EN
2Suncokretova sačma 33% proteina pdf-EN
5Organska suncokretova pogača - EN-DMH-P6pdf-EN